792 874 363 [email protected]

Angielski Biznesowy – Czy planujesz rozszerzyć swoją działalność na inne rynki jak Polski? Czy uważasz, że nie osiągasz najlepszych wyników na rynkach międzynarodowych tylko z powodu twojego słabego angielskiego? Wybierz kursy języka angielskiego biznesowego. Gwarantujemy, że ten czas Ci się opłaci!

Podczas zajęć będziemy zagłębiać się w międzynarodowy marketing i metody zarządzania kryzysowego, handel online, ryzyko i inne istotne tematy; zbadamy „przypadki” biznesowe, przeanalizujemy różne sytuacje w pracy. Rozwiniesz umiejętność samooceny, dyskutowania, analizowania, dokonywania krytycznych uwag i dzielenia się doświadczeniami.

Zajęcia przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników języka angielskiego: liderów biznesu, menedżerów, ekonomistów oraz wszystkich tych, którzy chcą porozumiewać się w języku angielskim wysokiej jakości w sytuacjach biznesowych, urzędowych, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Program kursu integruje zadania międzynarodowego egzaminu LCCI.

Po ukończeniu kursu będziesz mieć bank korespondencji biznesowej, który możesz wykorzystać jako materiał pomocniczy w codziennych czynnościach. Otrzymasz również certyfikat, który będzie odzwierciedlał czas trwania kursu, indywidualną ocenę uzyskaną poprzez podsumowanie wyników podjętych testów oraz osiągnięty przez Ciebie poziom.

angielski w biznesie
angielski w biznesie

ANGIELSKI BIZNESOWY

Zajęcia i kursy przeznaczone są dla osób posługujących się językiem angielskim w środowisku biznesowym. Kursy obejmują tematy biznesowe i poszerzają słownictwo z zakresu finansów, marketingu, zarządzania, telekomunikacji i innych dziedzin biznesowych. Rozwijane są również umiejętności komunikacji, prezentacji, spotkań, negocjacji, korespondencji biznesowej w języku angielskim. Dodatkowy materiał audiowizualny tworzy atmosferę autentycznych, istotnych sytuacji biznesowych. Gwarantujemy, że materiał zdobyty na tym kursie doda Ci pewności siebie w różnych międzynarodowych sytuacjach biznesowych.

Firma Lektor Personalny stosuje  praktyki nauczania mieszanego oparte na najlepszych światowych praktykach w nauczaniu języków obcych. Metody nauczania dobierane i dostosowywane są indywidualnie do stylu uczenia się, wieku, aktualnego poziomu językowego i umiejętności. W procesie uczenia się intensywnie wykorzystywane są zaawansowane technologie, które różnicują proces uczenia się i przybliżają go do rzeczywistych sytuacji życiowych. Proces uczenia się jest niezwykle dynamiczny, dlatego nauczyciele z firmy  Lektor Personalny, stosując różnorodne metody w praktyce, nieustannie zmieniają, modyfikują, ulepszają i opracowując nowe metody w zależności od konkretnych sytuacji. Wszystkie metody nauczania stosowane przez Lektor Personalny  oparte są na najlepszych zasadach edukacji:

  • Komunikacja i współpraca
  • Krytyczne myślenie
  • Rozwiązywanie problemów
  • Kreatywność
  • Z umiejętnością uczenia się
  • Podejmowanie decyzji
  • Umiejętność informowania

Rola nauczyciela jest szczególnie ważna w procesie nauczania, ale w Lektor Personalny jest kimś więcej niż nauczycielem, jest planistą programu nauczania, moderatorem i ewaluatorem. Dlatego wszyscy wykładowcy w Lektor Personalny to niezwykle wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe w Polsce jak i za granicą.

Sprawdź cennik naszych zajęć z języka angielskiego ( zaawansowane, podstawowe, korepetycje ) https://www.lektorpersonalny.pl/cennik/

Zadzwoń! Umów się!