792 874 363 [email protected]

FAQ

1. Czym zajmuje się wasza firma?

Firma Lektor Personalny na dzień dzisiejszy oferuje dwie główne grupy usług edukacyjnych. Pierwsza usługa to korepetycje, druga grupa to szkolenia językowe.

Korepetycje to prywatna usługa edukacyjna dla klientów, którzy potrzebują pomocy z materiałem szkolnym w przygotowaniu na zajęcia do szkoły w taki sposób aby omawiane tematy były dobrze i logicznie przyswojone przez kursanta, a nie tylko nauczone na pamięć i zapominanie z lekcji na lekcję. Dla uczniów, którzy szybciej przyswajają wiedzę oferujemy zadania dodatkowo rozwijające umiejętności kursanta także w konwersacji tzw. spekingów.

Szkolenia językowe to usługa edukacyjna dla klientów, którzy potrzebują pomocy w nauczeniu się posługiwania językiem obcym płynnie i bez większych problemów w rozmowie. Ta grupa klienta dąży do lepszego zrozumienia języka bardziej pod kątem umiejętności miękkich (konwersacje) niż w przypadku korepetycji. Oferujemy naukę języków obcych od poziomów podstawowych aż do zaawansowanych. Dodatkowo oferujemy zajęcia na najwyższym poziomie z Native Speakerami – Brytyjskimi ( British Native Speaker ) oraz Amerykańskimi ( American Native Speaker ), w celu dopracowania akcentu, stylistyki oraz ogólnej płynności wymowy.
W podsumowaniu oferujemy usługi korepetycyjne nastawione bardziej na szkołę oraz szkolenia językowe nastawione bardziej na umiejętności miękkie takie jak konwersacje tzw. speaking.

2. Jakie korepetycje oferujecie?

Naszym celem jest stworzenie jednego kompleksowego centrum edukacji prywatnej dla naszych klientów, dzięki czemu mogą mieć pewność że nasza firma zadba o najwyższą jakość nauczania oraz będą mieli wszystkie informacje odnośnie nauczania swoich dzieci w jednym miejscu począwszy informacji o stopniu zaawansowania dziecka 24/7, dokumentacji, rozliczeń aż po dodatkowe usługi usprawniające rozwój dziecka proponowane pod personalne potrzeby jednostki.

Na dzień dzisiejszy udzielamy korepetycji z następujących przedmiotów:

1) Korepetycje z Matematyki ( dojazd / online )

a) korepetycje z matematyki dla szkoły podstawowej
b) korepetycje z matematyki dla szkoły średniej
c) przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z matematyki
d) przygotowanie do matury podstawowej z matematyki
e) przygotowanie do matury rozszerzonej z matematyki

2) Korepetycje z Języka Angielskiego ( dojazd / online )

a) korepetycje z j. angielskiego dla szkoły podstawowe
b) korepetycje z j. angielskiego dla szkoły średniej
c) przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z j. angielskiego
d) przygotowanie do matury podstawowej z j. angielskiego
e) przygotowanie do matury rozszerzonej z j. angielskiego

Oferujemy także szkolenia językowe z j. angielskiego

i) Szkolenie Język Angielski poziom podstawowy A1 / A2
ii) Szkolenie Język Angielski poziom średnio zaawansowany B1 / B2
iii) Szkolenie Język Angielski poziom zaawansowany B2 / C1
iv) Szkolenie Język Angielski – English Native Speaker : British / American

 

3) Korepetycje z Biologii ( online – tablety graficzne / symultaniczna praca )

a) korepetycje z Biologii dla szkoły podstawowej
b) korepetycje z j. angielskiego dla szkoły średniej
c) przygotowanie do matury podstawowej z j. angielskiego
d) przygotowanie do matury rozszerzonej z j. angielskiego

4) Korepetycje z Chemii ( online – tablety graficzne / symultaniczna praca )

a) korepetycje z Chemii dla szkoły podstawowej
b) korepetycje z Chemii dla szkoły średniej
c) przygotowanie do matury podstawowej z Chemii
d) przygotowanie do matury rozszerzonej z Chemii

5) Korepetycje z Fizyki ( online – tablety graficzne / symultaniczna praca )

a) korepetycje z Fizyki dla szkoły podstawowej
b) korepetycje z Fizyki dla szkoły średniej
c) przygotowanie do matury podstawowej z Fizyki
d) przygotowanie do matury rozszerzonej z Fizyki

6) Korepetycje z Języka Polskiego ( online )

a) korepetycje z j. polskiego dla szkoły podstawowej
b) korepetycje z j. polskiego dla szkoły średniej
c) przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z j. polskiego
d) przygotowanie do matury podstawowej z j. polskiego
e) przygotowanie do matury rozszerzonej z j. polskiego

7) Korepetycje z Języka Niemieckiego ( online )

a) korepetycje z j. niemieckiego dla szkoły podstawowej
b) korepetycje z j. niemieckiego dla szkoły średniej
c) przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z j. niemieckiego
d) przygotowanie do matury podstawowej z j. niemieckiego
e) przygotowanie do matury rozszerzonej z j. niemieckiego

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do udzielania korepetycji z innych przedmiotów, dlatego warto pytać podczas indywidualnego wywiadu przed rozpoczęciem zajęć. Nie informujemy o dodatkowych usługach, ponieważ wprowadzenie ich na większą skalę zależy od zapotrzebowaniu na rynku. W kolejnych miesiącach najprawdopodobniej będziemy wprowadzać korepetycje z przedmiotów artystycznych takich jak Korepetycje z Muzyki ( korepetycje gry na fortepianie, korepetycje z gry na pianinie, korepetycje z gry na gitarze, korepetycje z gry na flecie ) oraz Korepetycje z Plastyki.

3. Jakich języków Obcych oferujecie?

Aktualnie specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, począwszy od osób które nigdy nie uczyły się języka angielskiego aż do osób chcących opanować język obcy w stopniu wręcz ojczystym przez zajęcia z Native Speakerami.

Oferujemy szkolenia językowe z j. angielskiego

A) Szkolenie Język Angielski poziom podstawowy A0 / A1 / A2

Język Angielski poziom podstawowy – Uczeń nigdy wcześniej nie miał styczności z językiem angielskim bądź miał z nim krótką przygodę, najczęściej kilka lat temu. Uczeń potrafi napisać i powiedzieć pojedyncze zdania, szczytem jego możliwości jest prosta wymiana zdań pozwalająca załatwić najprostsze sprawy dzięki dodatkowej gestykulacji ciałem.

B) Szkolenie Język Angielski poziom średnio zaawansowany B1 / B2

Język Angielski poziom średnio zaawansowany – Uczeń wcześniej miał styczność z językiem angielskim bądź miał z nim dłuższą przygodę, najczęściej jest to osoba młoda po szkole posiadająca mocne fundamenty teoretyczne natomiast ma problemy z płynnym porozumiewaniem się . Uczeń potrafi napisać i powiedzieć rozbudowane zdania oraz potrafi załatwić bardziej skomplikowane sprawy. Osoba na tym poziomie ma problemy jednak z płynną komunikacją, odpowiednim tonem głosu, poprawną wymową oraz używaniem biegle bardziej rozbudowanych form gramatycznych i stylistycznych w swoich wypowiedziach. Bardzo często posiada problemy ze zrozumieniem treści słyszalnych podczas oglądania filmów czy rozmowy z bardziej zaawansowanym użytkownikiem języka angielskiego przez brak odpowiedniej wiedzy odnośnie używanych skrótów językowych, których sam raczej nie używa bądź używa je rzadko.

C) Szkolenie Język Angielski poziom zaawansowany B2 / C1

Język Angielski poziom zaawansowany – Osoba na tym poziomie uczy się już angielskiego dłuższy czas bądź też jest osobą, która na co dzień posługuje się językiem angielskim i chce zadbać o jego poprawność, która da pewność siebie w każdej sytuacji. Ten poziom charakteryzuje się bardzo odmiennymi przypadkami dlatego że skupiamy się tutaj jak nigdzie indziej na indywidualnych problemach jednostki. Problemami tymi są zazwyczaj błędne sformułowania i formy wypowiadania się nauczone się we wcześniejszym stadium nauki, które musimy wyeliminować zastępując je bardziej zaawansowanymi powiedzeniami oraz bardziej wyrafinowanym słownictwem. Na tym poziomie szczególnie skupiamy się na poprawności wymowy skrótów, powiedzeń, fraz oraz różnymi sposobami formułowania zdania pozwalającymi poprawnie dokończyć myśli niezależnie od ich złożoności. Osoba na tym poziomie bez problemu jest wstanie zrozumieć każdą usłyszaną treść audio, video oraz każdego obcokrajowca sprawnie posługującego się językiem angielskim.

D) Szkolenie Język Angielski – English Native Speaker : British / American

Język Angielski z Native Speakerem – Najwyższy poziom nauki języka obcego. Zajęcia te są najczęściej dla osób, które na co dzień używają języka obcego bądź wiążą swoją przyszłość z tym właśnie językiem. Osoba uczęszczająca na dany kurs językowy zazwyczaj zna i rozumie każdą możliwą formę wypowiedzi oraz wszystkie struktury gramatyczne używane w języku angielskim (jeżeli idzie standardowym tokiem nauczania) i jest w stanie swobodnie ich używać według swojej intuicji językowej. Zajęcia te ostatecznie rozprawiają się z wszystkimi pozostałymi problemami, przede wszystkim takimi jak brak płynności w rozmowie poprzez używanie skrótów słów oraz zdań a także poprawnej wymowy w danym akcencie – Brytyjskim bądź Amerykańskim.

Nauczamy także innych języków obcych natomiast prowadzamy je stopniowo aby zapewnić kompleksową usługę naszym klientom, którzy zaczynając edukację wraz z Lektorem Personalnym mając pewność że jesteśmy w stanie im zaoferować ciągłość nauki od poziomu podstawowego aż do zaawansowanego bądź nawet *ojczystego. Nie zostawiamy naszych uczniów w trakcie nauki, dopóki nie osiągniemy zamierzonych celów !
Aktualnie w ofercie mamy także naukę języka niemieckiego natomiast jeszcze nie jest to kompleksowa usługa (brak native), planujemy wprowadzić języki takie jak język hiszpański, język rosyjski, język francuski, język arabski, język chiński.

4. Ile kosztują korepetycje? Ile kosztują korepetycje z angielskiego? Ile kosztują korepetycje z matematyki?

Cena korepetycji z matematyki oraz języka angielskiego zależy od specyfikacji usługi, a dokładniej od tego czy realizujemy zajęcia w trybie online czy z dojazdem do domu oraz od tego czy są to zajęcia indywidualne czy grupowe. W przypadku grup cena może być niższa natomiast cierpi na tym mocno jakość zajęć.

5. Czy warto chodzić na korepetycje grupowe? Czy warto chodzić na zajęcia językowe grupowe? Czy warto chodzić na zajęcia języka angielskiego grupowe? Czy warto chodzić na zajęcia grupowe z matematyki?

Uczęszczanie na zajęcia grupowe jest lepszą opcją niż uczenie się samodzielne, dlatego że mamy bezpośredni dostęp do nauczyciela i możemy w dowolnym momencie zadawać pytania.

6. Które zajęcia wybrać grupowe czy indywidualne?

Zajęcia indywidualne są na pewno lepszym wyborem niż zajęcia grupowe jeżeli chodzi o efektywność zajęć i przyswajania wiedzy. Dlatego też tak wiele uczniów korzysta z pozaszkolnych prywatnych zajęć dodatkowych. Co więcej zajęcia grupowe mogą być złym wyborem nie tylko ze względu na mniejszą efektywność ale nawet (co może dziwić) z punktu widzenia ekonomicznego. Koszt zajęć grupowych jest oczywiście niższy natomiast z racji na kilkukrotnie gorszą efektywność uczeń otrzymuje nieporównywalnie mniej wiedzy na zajęciach grupowych niż na zajęciach indywidualnych.

7. Czy zajęcia grupowe kiedykolwiek mają sens porównując do zajęć indywidualnych?

Prawie zawsze zajęcia grupowe nie równają się z zajęciami indywidualnymi pod względem efektywności. Zajęcia grupowe mogą jednak mieć sens w przypadku zajęć grupowych w wieku przedszkolnym, a nawet w pierwszej klasie szkoły podstawowej. W tym wieku dzieci nie potrafią jeszcze pisać i czytać, a jedynym sposobem nauki jest nauka przez zabawę. Zabawa w grupie jest po prostu przyjemniejsza.

8. Czy korepetycje online dla dzieci mają sens? Czy nauczanie online dla dzieci ma sens? Czy nauka zdalna dla dzieci jest dobra?

Zajęcia online dla dzieci w wieku aż do drugiej klasy podstawówki mają dużo mniejszą efektywność. Zajęcia online nabierają sensu w momencie gdy kursant jest w stanie w pełni korzystać ze sprzętu oraz pełnych możliwości oprogramowania na którym prowadzone są zajęcia. Nie chodzi tutaj o samo zalogowanie się ale także interakcję z nauczycielem. Dlatego Zajęcia online dla dzieci, które nie potrafią jeszcze pisać i szybko czytać nie są dobrym wyborem.
Zajęcia online mogą sprawdzić się w starszych klasach szkoły podstawowej natomiast pełną efektywność uzyskujemy dopiero w przypadku starszej młodzieży (klasy średnie) bądź dorosłych.

9. Zajęcia z dojazdem do domu czy online? Zajęcia face 2 face czy online? Zajęcia w domu czy przez Internet? Zajęcia zdalne czy w domu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że zajęcia zdalne pozwalają uzyskać bardzo dużą swobodę i niezależność zajęć pod względem pory dnia. Natomiast jeżeli chodzi o efektywność to zdecydowanie zajęcia online nie są dobrym rozwiązaniem dla najmłodszych dzieci. Różnica w efektywności zajęć online porównując do zajęć indywidualnych z dojazdem do domu zaczyna się zacierać dopiero w ostatnich klasach szkoły podstawowej, gdzie młodzież jest w pełni stanie korzystać z nowinek technologicznych oraz pełnych możliwości oferowanych im poprzez narzędzia do wideo-rozmów. Oczywiście nie tylko same zrozumienie technologii ma na to wpływ ale także bardziej dorosłe podejście do nauki, gdzie osoby starsze wiedzą że uczą się dla siebie i nie potrzebują już osoby, która będzie przebywać z nią w jednym pokoju podczas zajęć dodatkowo do nich motywując.

10. Czy zajęcia online są zawsze gorsze niż zajęcia z dojazdem?

Zajęcia online mogą sprawdzić się w starszych klasach szkoły podstawowej (5-8 klasa) natomiast pełną efektywność uzyskujemy dopiero w przypadku starszej młodzieży (klasy średnie) bądź zajęć z dorosłymi.

11. Jakie referencje posiadają państwa korepetytorzy/ lektorzy?

Są to najczęściej studenci danej dziedziny nauczania bądź osoby po studiach czynne zawodowo, posiadające odpowiednie kompetencje miękkie oraz twarde do nauczania danego przedmiotu.
Nasi pracownicy przechodzą szczegółową rekrutację, co pozwala na wyłonienie najlepszych osób z rynku pracy. Opinie o nas oraz naszych korepetytorach i lektorach można sprawdzić na jakim kolwiek z portali internetowych – opinie mówią same za siebie.

Ciągle rozwijamy tą listę dla Was 😊

Call Now ButtonZadzwoń! Umów się!