Regulamin Lektor Personalny

Wszystkich naszych kursantów oraz rodziców/opiekunów prosimy o zapoznanie się z ogólnodostępnym regulaminem zajęć oraz systemem płatności.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem www.lektorpersonalny.pl/rodo

Pliki do pobrania